کالاها با برچسب 'تابلو بوم'

تابلو بوم دیجیتال آرت 2237

تابلو بوم های دیجیتال آرت با طرح و رنگ منحصر بفرد خود به زیبایی فضای خانه شما جلوه تازه ای میبخشد.

850,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2592.13

⚜️ کی کند سوی دل خسته حافظ نظری⚜️ ⚜️چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد⚜️ ⚜️حافظ⚜️

450,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2641

تابلو بوم های دیجیتال آرت با طرح و رنگ منحصر بفرد خود به زیبایی فضای خانه شما جلوه تازه ای میبخشد.

450,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2645

تابلو بوم های دیجیتال آرت با طرح و رنگ منحصر بفرد خود به زیبایی فضای خانه شما جلوه تازه ای میبخشد.

600,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2647

تابلو بوم های دیجیتال آرت با طرح و رنگ منحصر بفرد خود به زیبایی فضای خانه شما جلوه تازه ای میبخشد.

700,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2720.2

⚜️ دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم⚜️ ⚜️و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم⚜️ ⚜️از دل تنگ گنهکار برآرم آهی⚜️ ⚜️کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم⚜️ ⚜️حافظ⚜️

700,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2722.1

⚜️ جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است⚜️ هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق⚜️ ⚜️ حافظ⚜️

450,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2724.1

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم. گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی. لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشیم ⚜️حافظ⚜️

600,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2727.1

⚜️در هوس خیال او همچو خیال گشته‌ام⚜️ ⚜️وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم⚜️ ⚜️مولانا⚜️

700,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2729.6

هر که جان درباخت بر دیدار او/صد هزاران جتن شود ایثار او / تا توانی در فنای خویش کوش/ تاتا شوی از خویش برخوردار او عطار

450,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2730.2

⚜️صبح هست ساقیا قدحی پر شراب کنن⚜️ ⚜️دور فلک درنگ ندارد شتاب کن⚜️ ⚜️مولانا⚜️

700,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2733.1

تابلو بوم های دیجیتال آرت با طرح و رنگ منحصر بفرد خود به زیبایی فضای خانه شما جلوه تازه ای میبخشد.

700,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2735.1

من به دستان سرد و خالی تو من به فهمیدن تو محتاجم من به احساس خوب بودن تو من به خندیدن تو محتاجم

450,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2737.4

⚜️ یک دست جام باده و یک دست جعد یار⚜️ ⚜️رقصی چنین میانه میدانم آرزوست⚜️

700,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2739.3

⚜️ما چارهٔ عالمیم و بیچارهٔ تو. ما ناظر روح و روح نظارهٔ تو⚜️  مولانا

700,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2741.1

ای کاش که جای آرمیدن بودی / یا این ره دور را رسیدن بودی خیام

600,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2742.5

در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست…

700,000 تومان

تابلو بوم دیجیتال آرت 2743.1

‎دیده از روی نگارینش نگارستان‌کنیم گر ز داغ هجر او دردیست در دلهای ما تابلو بوم های دیجیتال آرت با طرح و رنگ منحصر بفرد خود به زیبایی فضای خانه شما جلوه تازه ای میبخشد.

600,000 تومان