کالاها با برچسب 'لوستر سقفی'

لوستر سقفی با کریستال کاردی

لوستر سقفی با کریستال مدل کاردی مربع در ابعاد 30 سانتیمتر با دو رنگ شفاف و شامپاینی

11,500,000 ریال

لوستر سقفی با کریستال کاردی 40cm

لوستر سقفی با کریستال مدل کاردی مربع در ابعاد 40 سانتیمتر با دو رنگ شفاف و شامپاینی

15,500,000 ریال

لوستر سقفی با کریستال کاردی 50cm

لوستر سقفی با کریستال مدل کاردی مربع در ابعاد 50 سانتیمتر با دو رنگ شفاف و شامپاینی

18,600,000 ریال

لوستر سقفی با کریستال کاردی 60cm

لوستر سقفی با کریستال مدل کاردی مربع در ابعاد 60 سانتیمتر با دو رنگ شفاف و شامپاینی

24,500,000 ریال

لوستر سقفی با کریستال کاردی 70cm

لوستر سقفی با کریستال مدل کاردی مربع در ابعاد 70 سانتیمتر با دو رنگ شفاف و شامپاینی

28,000,000 ریال

لوستر سقفی با کریستال کاردی 80cm

لوستر سقفی با کریستال مدل کاردی مربع در ابعاد 80 سانتیمتر با دو رنگ شفاف و شامپاینی

32,500,000 ریال

لوستر سقفی با کریستال کاردی 90cm

لوستر سقفی با کریستال مدل کاردی مربع در ابعاد 90 سانتیمتر با دو رنگ شفاف و شامپاینی

35,500,000 ریال

لوستر سقفی گرد 30cm

لوستر سقفی گرد قطر 30 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 4 عدد سرپیچ

7,200,000 ریال

لوستر سقفی گرد 40cm

لوستر سقفی گرد قطر 40 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 6 عدد سرپیچ

9,500,000 ریال

لوستر سقفی گرد 50cm

لوستر سقفی گرد قطر 50 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 8 عدد سرپیچ

11,900,000 ریال

لوستر سقفی گرد 60cm

لوستر سقفی گرد قطر 60 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 10 عدد سرپیچ

15,500,000 ریال

لوستر سقفی گرد 70cm

لوستر سقفی گرد قطر 70 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 12 عدد سرپیچ

17,500,000 ریال

لوستر سقفی گرد 80cm

لوستر سقفی گرد قطر 80 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 14 عدد سرپیچ

19,800,000 ریال

لوستر سقفی گرد 90cm

لوستر سقفی گرد قطر 90 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 16 عدد سرپیچ

23,000,000 ریال

لوستر کریستال سقفی مربع 30cm

لوستر کریستال سقفی مربع 30 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 4 عدد سرپیچ

7,500,000 ریال

لوستر کریستال سقفی مربع 40cm

لوستر کریستال سقفی مربع 40 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 6 عدد سرپیچ

9,900,000 ریال

لوستر کریستال سقفی مربع 50cm

لوستر کریستال سقفی مربع 50 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 8 عدد سرپیچ

12,800,000 ریال

لوستر کریستال سقفی مربع 60cm

لوستر کریستال سقفی مربع 60 سانتیمتر با کریستال طرح میله و گوی دارای 10 عدد سرپیچ

17,800,000 ریال

enamad