کالاها با برچسب 'زرساب'

تابه درب دار گرانیتا سایز GT-16

تابه درب دار شیشه ای زرساب سری گرانیتا به همراه درب پیرکس و سوپاپ خروج بخار هوا و نچسب مناسب برای آشپزی.

172,000 تومان

تابه درب دار گرانیتا سایز GT-20

تابه درب دار شیشه‌ای زرساب سری گرانیتا سایز 20 به همراه درب پیرکس و سوپاپ خروج بخار هوا و نچسب مناسب برای آشپزی.

185,000 تومان

تابه درب دار گرانیتا سایز GT-24

تابه درب دار شیشه ای زرساب سری گرانیتا سایز 24 به همراه درب پیرکس و سوپاپ خروج بخار هوا و نچسب مناسب برای آشپزی.

211,000 تومان

تابه درب دار گرانیتا سایز GT-26

تابه درب دار شیشه ای زرساب سری گرانیتا سایز 26 به همراه درب پیرکس و سوپاپ خروج بخار هوا و نچسب مناسب برای آشپزی.

225,000 تومان

تابه زرساب سایز FS-18

تابه زرساب سایز 18 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

89,000 تومان

تابه زرساب سایز FS-20

تابه زرساب سایز 20 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

114,000 تومان

تابه زرساب سایز FS-22

تابه زرساب سایز 22 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

138,000 تومان

تابه زرساب سایز FS-24

تابه زرساب سایز 24 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

151,000 تومان

تابه زرساب سایز FS-26

تابه زرساب سایز 26 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

154,000 تومان

تابه زرساب سایز FS-28

تابه زرساب سایز 28 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

172,000 تومان

تابه گرانیتا زرساب سایز GT-16

تابه زرساب سایز 16 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

159,000 تومان

تابه گرانیتا زرساب سایز GT-18

تابه زرساب سایز 18 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

113,000 تومان

تابه گرانیتا زرساب سایز GT-20

تابه زرساب سایز 18 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

136,000 تومان

تابه گرانیتا زرساب سایز GT-22

تابه زرساب سایز 22 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

150,000 تومان

تابه گرانیتا زرساب سایز GT-24

تابه زرساب سایز 24 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

163,000 تومان

تابه گرانیتا زرساب سایز GT-26

تابه زرساب سایز 26 با روکش گرانیت و دسته نسوز با جنس باکالیت مناسب برای آشپزخانه و پخت و پز.

187,000 تومان

سرویس پخت و پز 10 پارچه زرساب مدل GT7500

GT-420 قابلمه با پوشش گرانیت با قطر 20 سانتیمتر GT-424 قابلمه با پوشش گرانیت با قطر 24 سانتیمتر GT-428 قابلمه با پوشش گرانیت با قطر 28 سانتیمتر GT-220 تاوه تکدسته با پوشش گرانیت با قطر 20 سانتیمتر GT-224 تاوه تکدسته با پوشش گرانیت با قطر 24 سانتیمتر GT-428KG تاوه دو دسته با پوشش گرانیت با قطر 28 سانتیمتر

1,200,000 تومان

سرویس پخت و پز 12 پارچه زرساب مدل GT7580G

GT-420 - قابلمه با قطر 20 سانت با درب شیشه ای + GT-424 - قابلمه با قطر 24 سانت با درب شیشه ای + GT-428 - قابلمه با قطر 28 سانت با درب شیشه ای + GT-432 - قابلمه با قطر 32 سانت با درب شیشه ای + GT-220 - تاوه تکدسته با قطر 20 سانت + GT-224 - تاوه تکدسته با قطر 24 سانت + GT-232 -تاوه دو دسته با قطر 32 سانت + GT-316 -شیرجوش با قطر 16 سانت

1,600,000 تومان