پست‎های وبلاگ "1397" "مرداد"

بازسازی منزل

شاید این سوال بسیار پیش پا افتاده به نظر برسد، اما نکته اینجاست که بازسازی یک فضا روی فضاهای هم جوار آن نیز تأثیر می گذارد.